Lựa chọn máy phù hợp

Bước 1: Cung cấp thông tin

Cung cấp các thông tin liên quan đến nguyên nhân nghe kém, thời gian nghe kém, các biện pháp can thiệp (nếu có)...

Bước 2: Đo thính lực

Tiến hành đo thính lực nhằm xác định sức nghe, mức độ nghe kém và loại nghe kém.

Bước 3: Lựa chọn máy trợ thính

Dựa vào nhu cầu giao tiếp để lựa chọn máy có các tính năng, công nghệ phù hợp

Bước 4: Thử máy

Sau khi hiệu chỉnh máy trên phần mềm chuyên dụng, tiến hành thử máy trực tiếp trên tai và hiệu chỉnh cho đến khi âm thanh ở mức dễ chịu, rõ ràng.

Bước 5: Lắp máy

Tùy từng kiểu dáng máy lựa chọn mà sẽ tiền hành lắp máy với núm tai, núm loa trong tai hoặc chế tác vỏ máy đối với máy trong tai