đau tai

Đau tai ù tai và những điều cần biết

Đau tai ù tai và những điều cần biết

Đau tai Ù tai là triệu chứng xuất hiện các âm ù trong tai, mà không phải những âm thanh bắt nguồn từ bên ngoài môi trường. Nó được phân biệt giữa âm ảo trong bệnh tâm thần phân liệt và các bệnh lý tâm thần khác. Ù tai có thể có thể liên tục hoặc cách hồi, âm ù sẽ bao gồm các tiếng chuông, tiếng ve …