giải pháp

Cấy ốc tai điện tử – giải pháp cho người điếc nặng điếc sâu

Cấy ốc tai điện tử – giải pháp cho người điếc nặng điếc sâu

Khiếm thính ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người bệnh. Với sự phát triển của khoa học thì việc phục hồi các tổn thương bằng phương pháp cấy ốc tai điện tử là một bước tiến vô cùng quan trọng. Ốc tai điện tử là gì? Ốc tai điện tử là thiết bị hỗ trợ vô cùng hiệu quả cho người khiếm thính. Đó …