khiếm thính ở người già

Nguyên nhân gây ra bệnh nặng tai nghe kém ở người già

Nguyên nhân gây ra bệnh nặng tai nghe kém ở người già

Bệnh nặng tai nghe kém ở người già là một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thường xuyên xảy ra ở người lớn tuổi. Nghe kém ở người lớn tuổi có thể xảy ra với nhiều nguyên nhân khác nhau và diễn biến ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau tùy vào tình trạng sức khỏe, tiểu sử bệnh lý, điều kiện môi …