khiếm thính ở trẻ em

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếm thính ở trẻ em

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếm thính ở trẻ em

Khiếm thính ở trẻ em gây ra nhiều khó khăn cho bé trong việc giao tiếp và phát triển ngôn ngữ của trẻ. không có âm thanh đầu vào (nghe) thì sẽ không có âm thanh đầu ra (nói). Tuy nhiên, nếu phát hiện và can thiệp sớm, trẻ sẽ có cơ hội để phục hồi chức năng. Vậy, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng …