Mất thính lực ở tần số cao

Triệu chứng và nguyên nhân gây mất thính lực ở tần số cao

Triệu chứng và nguyên nhân gây mất thính lực ở tần số cao

Mất thính lực ở tần số cao là việc gặp khó khăn khi nghe những âm thanh tần số cao. Nó dẫn đến việc nghe bị khuyết nhiều phụ âm. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau xem xét về các triệu chứng và nguyên nhân gây mất thính lực ở tần số cao. Mất thính lực ở tần số cao là gì? Mất thính lực tần …