Máy trợ thính giúp não khỏe

Máy trợ thính giúp não khỏe

Máy trợ thính giúp não khỏe

Một bộ não khỏe mạnh sẽ giúp ta có một cuộc sống trọn vẹn. Các bằng chứng nghiên cứu đã cho thấy rằng “Máy trợ thính giúp não khỏe”, đặc biệt nó có vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng cuộc sống, ngay cả khi con người đã bước vào tuổi xế chiều. Suy giảm thính lực và Suy giảm trí …