thời gian sử dụng của máy trợ thính

Chia sẻ cách kéo dài thời gian sử dụng của máy trợ thính

Chia sẻ cách kéo dài thời gian sử dụng của máy trợ thính

Máy trợ thính Oticon được thiết kế để chống lại sự hao mòn trong thời gian sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, bạn vẫn cần thực hiện một số những điều sau để kéo dài thời gian sử dụng của máy trợ thính. Bảo quản máy trong hộp đựng khi không sử dụng Cách tốt nhất để máy trợ thính không bị …