điếc tao

Điếc tai do nghề nghiệp và cách phòng tránh

Điếc tai do nghề nghiệp và cách phòng tránh

Điếc tai do nghề nghiệp là một căn bệnh phổ biến. Nó đứng thứ 2 trong các bệnh được bảo hiểm y tế chi trả. Đây là bệnh diễn ra dần theo thời gian nhưng lại gây tổn thương vĩnh viễn. Biểu hiện của điếc tai do nghề nghiệp Điếc tai nghề nghiệp thường xảy ra với những người phải lao động trong môi …