đo thính lực

Có những cách đo thính lực nào?

Có những cách đo thính lực nào?

Suy giảm sức nghe xảy ra ngày càng phổ biến. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân khiếm thính. Đặc biệt trẻ nhỏ bị nghe kém sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển ngôn ngữ. Đo thính lực là phương pháp đáng tin cậy nhằm đánh giá sức nghe. Vì sao cần phải đo thính …