đồng nghiệp bị khiếm thính

Cách hỗ trợ đồng nghiệp bị khiếm thính

Cách hỗ trợ đồng nghiệp bị khiếm thính

Sống chung với khiếm thính là cả một cuộc hành trình. Cuộc hành trình này bắt đầu từ việc nhận thức về sự tồn tại, do dự và hành động để làm quen với nó. Trên cuộc hành trình, người khiếm thính sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì sự mặc cảm, cô lập. Chính vì vậy sự hỗ trợ của người thân, đồng nghiệp cho …