mất thính lực ở trẻ

Mất thính lực ở trẻ và những dấu hiệu nhận biết

Mất thính lực ở trẻ và những dấu hiệu nhận biết

Mất thính lực ở trẻ là tình trạng giảm từ từ hoặc đột ngột mất đi khả năng tiếp nhận âm thanh ở các bạn nhỏ. Điều này ảnh hưởng lớn đến quá trình giao tiếp và phát triển ngôn ngữ. Hơn nữa, nghe kém sẽ gây ra những rắc rối cho sự an toàn của con bạn. Các mức độ giảm thính lực ở trẻ Nghe kém có …