thói quen xấu hàng ngày ảnh hưởng đến khả năng nghe

Những thói quen xấu hàng ngày ảnh hưởng đến khả năng nghe

Những thói quen xấu hàng ngày ảnh hưởng đến khả năng nghe

Một số thói quen xấu hàng ngày tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến đôi tai bạn bị tổn thương, viêm nhiễm lâu ngày dẫn đến suy giảm thính lực. Suy giảm thính lực ảnh hưởng như thế nào đối với người bệnh? Nhiều người thường nghĩ đơn giản rằng điếc tai chỉ ảnh hưởng đến thính lực mà không hề nghĩ …