Hướng dẫn kết nối ConnectClip với điện thoại di động

Để kết nối ConnectClip với điện thoại, bạn làm theo các bước dưới đây:

Đưa ConnectClip về chế độ chờ

Đưa ConnectClip về chế độ chờ

Đặt ConnectClip về chế độ kết nối.

Nhấn và giữ phím đa năng và phím tăng âm lượng trong khoảng 6 giây cho tới khi đèn nháy xanh trời.

ConnectClip ở trong trạng thái kết nối trong khoảng 3 phút.

Bật Bluetooth trên điện thoại
Bật Bluetooth trên điện thoại
Bật chế độ kết nối trên điện thoại

Bật Bluetooth. Tìm kiếm và kết nối với ConnectClip.

Bước này thực hiện vô cùng đơn giản, như khi kết nối Bluetooth thông thường trên điện thoại.

Nhập mã pin

Nếu điện thoại yêu cầu nhập mã pin, hãy nhập 0000.

Hoàn thành kết nối ConnectClip và điện thoại
Hoàn thành kết nối ConnectClip và điện thoại
Hoàn thành kết nối

Khi quá trình kết nối hoàn thành, đèn chỉ báo trên thiết bị ConnectClip sẽ sáng xanh trời liên tục.

Bình luận facebook