Cấy ốc tai điện tử

Lựa chọn máy trợ thính hay cấy ghép ốc tai điện tử

Lựa chọn máy trợ thính hay cấy ghép ốc tai điện tử

Máy trợ thính và và cấy ghép ốc tai điện tử đều có chung mục đích là hỗ trợ khả năng nghe cho những người bị suy giảm thính lực nhưng chúng có những điểm gì khác nhau, đặc biệt là khi nói đến chức năng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Máy trợ thính là …