suy giảm thính lực ở trẻ em

Suy giảm thính lực ở trẻ em và cách khắc phục

Suy giảm thính lực ở trẻ em và cách khắc phục

Suy giảm thính lực ở trẻ em là bệnh lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của trẻ, dẫn tới nhiều trở ngại về giao tiếp và học hỏi trong cuộc sống. Việc phục hồi chức năng nghe cho trẻ đóng một vai trò quan trọng giúp trẻ hòa nhập và chủ động trong việc tiếp cận và học hỏi ở thế giới bên …