Tin chuyên ngành

Tìm hiểu về pin máy trợ thính

Tìm hiểu về pin máy trợ thính

Kích thước của pin máy trợ thính Pin máy trợ thính là loại pin chuyên dụng dành riêng cho máy trợ thính. Pin có loại kích cỡ khác nào phù hợp với từng loại kiểu dáng máy. Thiết bị trợ thính công suất lớn sẽ tương thích với loại pin to hơn. Có 4 kích thước pin thiết bị …